ARKITEKTUR, NATUR OG DYR

Bilder frå nokre av fotoreisene mine, og dagliglivet.